Δήμος Λιβαδίου Ν. Λαρίσης

dimos.livadi.gr

   Αρχική | Νέα | Επικοινωνία | Συνδέσεις

Νέα του Δήμου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                              Λιβάδι, 10-02-2009

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                           Αρ. Πρωτ.: 4

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

ΤΗΛ.24933 – 50416, 50413

FAX 24930-41121

Web: www.livadi.gr

e-mail: dimliv@otenet.gr

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

             Η Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λιβαδίου (Δ.Ε.Τ.Π.Α.Λ.) του Δήμου Λιβαδίου προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού κατά την περίοδο 2008-2009 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα προσλάβει προσωπικό, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχιούχοι  Φυσικής  Αγωγής.

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

14 Εβδομάδες

 

Η Μοριοποίηση  από το οργανωτικό  Πλαίσιο της ΓΕΝΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.

  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του  Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και υποψήφιοι που δεν είναι άνεργοι.

 

            Οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  υποβάλλουν  αίτηση  μέχρι και την Παρασκευή 20 – 02 – 2009 στα γραφεία του Δήμου Λιβαδίου.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  24933- 50416

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  :

α) Αίτηση (παρέχεται στην Υπηρεσία της ΔΕΤΠΑΛ).

β) Φωτοαντίγραφο  πτυχίου.

γ) Φωτοαντίγραφο ειδικότητας                      

γ) Φωτοαντίγραφο  ταυτότητας.

δ) Βιογραφικό  σημείωμα.

ε) Εάν είναι άνεργος υποβάλλει υπ. δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι είναι άνεργος και ότι τα στοιχεία της αίτησης και του  βιογραφικού είναι αληθή.

στ) Εάν δεν είναι άνεργος υποβάλλει υπ. δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι άνεργος και ότι δεν κωλύεται να συμμετέχει στα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» και ότι τα στοιχεία της αίτησης και του  βιογραφικού είναι αληθή.             

                     

Ο Δήμαρχος

Γαλάνης Γεώργιος

 

Νέα

 

Ο Δήμος
Ιστορικά Στοιχεία
Αξιοθέατα
Πολιτιστικά
Φωτογραφίες  Δείτε ακόμη

Γ. ΟλύμπιοςΑρχείο

2007

2008


ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Ε.Γ.Τ.Π.Ε-Π ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ